Concurs de ratafia

S’escollirà la millor ratafia casolana de la Baixa Tordera 

TERMINI:
S’admetran mostres del 18 d’octubre fins al 15 de novembre de 2021.

PARTICIPACIÓ:
Hi pot participar qualsevol persona major d’edat que resideixi a un municipi que formi part de la Baixa Tordera. En cas que la ratafia s’hagi elaborat en conjunt o per un col·lectiu, es pot fer constar. Per participar-hi cal lliurar entre 0,5 L i 0,75 L de mostra en un recipient de vidre tancat. No s’ha d’incorporar cap etiqueta ni senyals que permetin identificar el propietari. L’entrega de mostres caldrà efectuar-la contactant prèviament amb l’Oriol a través del número de telèfon: 672 102 281. 

Durant l’entrega se signarà un document sobre la seguretat alimentària del producte. Cal lliurar un sobre tancat per cada ratafia que es presenti. A dins hi ha de constar el nom i cognoms, el número de telèfon i l’adreça de residència del participant. Opcionalment es pot afegir el nom amb el qual s’ha batejat el producte. Els organitzadors poden demanar una comprovació que el participant visqui a un municipi de la Baixa Tordera.

REQUISITS:
La participació en el concurs assumeix una sèrie de requisits per a ser acceptada: Cada participant pot presentar més d’una ratafia casolana. No es consideraran aptes les que no continguin nous verdes. Tampoc se n’exclouran per qüestió de color, quantitat de pòsit o graduació. La mostra ha de ser una producció casolana i ha d’haver estat elaborada pel/s participant/s. La ratafia no pot contenir elements perjudicials ni pot ocasionar lesions.

JURAT:
El veredicte estarà format per les valoracions d’un Jurat Popular (pels participants del dinar popular) i per les d’un Jurat Selecte (especialistes vinculats al món de la ratafia). Les mostres seran tastades durant el dinar popular de l’Aplec de la Ratafia de la Baixa Tordera, l’11 de desembre de 2021. L’organització recollirà les puntuacions i oferirà el veredicte quan finalitzi el concert. L’organització es reserva el dret de fer els canvis que cregui convenients.

LEGALITAT DE LA PRESENTACIÓ:
Els participants han de ser majors d’edat. Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’organització del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant perjudicis de tercers. Es fan responsables davant de tercers del contingut de la ratafia amb total indemnitat per part de l’entitat organitzadora. L’enviament d’una ratafia al concurs no pot infringir els drets de tercers. Les mostres presentades no es preveu que siguin retornades. En cas contrari, es contactaria amb els participants.

PREMI I SELECCIÓ DELS GUANYADORS: 
El Jurat Popular i el Jurat Selecte donaran una puntuació del 50% respectivament a cada ratafia participant. Se sumaran les puntuacions i s’aconseguirà una classificació de les millors mostres. Hi haurà un sol premi: Millor ratafia de la Baixa Tordera (lot de productes de la fira).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
Els participants cedeixen a l’entitat organitzadora els drets d’autor i explotació de la propietat intel·lectual, inclosa l’explotació a través d’Internet, sempre que la finalitat sigui no lucrativa.