Torneig de Bitlles

I Torneig de Bitlles

Torneig popular que tindrà lloc el divendres 29 de març a la Gespa del Casal d’Avis en el marc de la Festa Major Petita de Palafolls

Bases de la competició 

La competició de bitlles catalanes és organitzada per l’Entitat Glop de Bosc. La competició es regeix de conformitat amb aquestes Bases de Competició, aprovades per la Comissió de Bitlles de Glop de Bosc en l’assemblea ordinària. 

1. Inscripcions

Per prendre part en la competició, tots els equips interessats s’hi han d’inscriure prèviament. Per poder-se inscriure a la competició, cal emplenar el següent formulari:

https://forms.gle/4fYeqbJcS8fvRJjJ7

Cada equip haurà d’inscriure un mínim de 4 jugadors/es i un màxim 6 jugador/es. Cada equip podrà comptar amb un màxim de 2 jugadors federats. La competició està pensada per equips de 5 persones, per tant els equips de més o menys jugadors hauran de repartir-se les tirades entre els membres. No es realitzaran inscripcions de forma presencial el mateix dia de la competició.

La competició és gratuïta. Per tant, no caldrà abonar cap ingrés al finalitzar la inscripció ni el mateix dia de la tirada. 

Cada equip tindrà una persona responsable, que serà l’encarregada de formalitzar les inscripcions.

Els equips s’hauran d’inscriure abans del dia 26/03/2024.

2. Horaris:

L’organització es compromet a tenir el terreny de joc preparat a les 9.00 per tal que els equips que ho desitgin puguin venir a practicar. 

Abans de les 10.00h caldrà que un responsable de cada equip es personi a la taula de control per confirmar l’assistència.

A les 10.00h es procedirà a fer l’explicació del funcionament del torneig.
A les 10.30h tindrà lloc l’inici del torneig, amb una durada estimada de 2h. 

A les 12.30h, hagi acabat o no la competició, començarà el vermut popular. 

3. Retard i no compareixença

Si un equip arriba més tard de l’horari previst, sense causa justificada, es considera no presentat. En el cas de no presentació d’un equip sense causa justificada, l’equip no presentat perd els punts de la tirada. Un equip es considera no presentat si no disposa com a mínim de 3 jugadors/es.

4. Arbitratge i taula de control

Glop de Bosc designarà un àrbitre, que assenyalarà el començament de les tirades (dos xiulets curts i un de llarg), controla la plantada , els possibles rebots i les infraccions del Reglament de Joc de Bitlles Catalanes. Decideix sobre les jugades dubtoses i pot consultar, si ho considera necessari, amb la taula de control.

Un cop finalitzada la tirada canta les amonestacions, si n’hi ha, i autoritza la plantada següent. El control de la puntuació el realitzarà un anotador/a de cada equip, que son els encarregats/des de confeccionar les actes de joc de cada enfrontament.

Els equips han d’inscriure els seus jugadors/es a la taula de control abans de disputar els enfrontaments corresponents. N’han d’especificar el nom i cognoms.

Les actes de joc, un cop emplenades, les entregaran a la taula de control per tal de fer el recompte de punts. 

Qualsevol incidència o reclamació que es pugui produir ha de quedar reflectida a l’acta de joc.  La resolució de cada cas és competència de Glop de Bosc.

5. Classificacions i funcionament del joc

Els equips disputaran 3 rondes de 5 tirades cadascuna. En cas que hi hagi una gran participació, l’organització es reserva el dret de reduir el nombre de rondes a 2 per equip. Els punts es comptaran d’acord amb el sistema tradicional: 

5 bitlles = 10 punts “bitlla”
6 bitlles = 6 punts “llenya”
4 bitlles = 4 punts
3 bitlles = 3 punts
2 bitlles = 2 punts 
1 bitlla = 1 punt
0 bitlles = 0 punts. 

Una bitlla es considerarà tombada si l’angle d’inclinació respecte al pla horitzontal és inferior a 45º (37,5cm en vertical). La puntuació total de cada equip serà la suma dels punts anotats per cada jugador (5) a cadascuna de les 3 rondes. 

S’estableix una classificació per equips.

Guanyarà la competició l’equip que hagi obtingut més punts segons el total. Els empats es resoldran amb l’equip que hagi fet més bitlles. Si encara hi hagués empats es resoldran amb una ronda extraordinària per equip i de 3 tirades.

Per a tots els aspectes del joc que no s’especifiquen en aquestes bases, es seguiran les normes de la Federació Catalana de Bitlles.

6. Normes tècniques

Distàncies de llançament dels jugadors/es:

Pre-benjamí (2018, 2017, 2016) – 5 metres

Benjamí (2015, 2014) – 6,5 metres

Aleví (2013, 2012) – 8 metres

Infantil (2011, 2010) – 9,5 metres

Cadet femení (2009, 2008) – 9,5 metres

Cadet masculí (2009, 2008) – 11,5 metres

Juvenil femení (2007, 2006, 2005) – 9,5 metres

Juvenil masculí (2007, 2006, 2005) – 11,5 metres

Sènior femení (2004 o abans) – 9,5 metres

Sènior masculí (2004 o abans) – 11,5 metres

Sènior 80 femení (1944 o abans) – 8 o 9,5 a escollir*

Sènior 80 masculí (1944 o abans) – 9,5 o 11,5 a escollir*

*Els jugadors de més de 80 anys podran escollir des de quina distància tirar d’entre les dues opcions proposades. 

Si un jugador/a no és a la zona de llançament corresponent en el moment que li toca llançar se li anotarà 0 (zero) punts en l’acta de joc.

En el moment de llançar, el jugador/a ha de tenir els bitllots fora de la pista (a la zona de llançament). Tot bitllot que traspassi la línia transversal que delimita la pista es considera llançat.

Els jugadors/es, un cop finalitzada la tirada, han de fer una passa enrere sense moure’s de la zona de llançament fins que l’àrbitre/a autoritzi la plantada següent, encara que hi hagi canvi de jugador/a. En cas de fer-ho serà motiu d’amonestació, i se li resten dos punts per cada amonestació a partir de la segona, del total de punts del jugador i equip.

Quan l’àrbitre autoritzi la plantada, el jugador que hagi realitzat la tirada i el següent es dirigiran a la zona de plantada. El jugador que hagi finalitzat la seva tirada plantarà les bitlles, i el jugador següent recollirà els 3 bitllots i se’ls endurà amb ell a la zona de llançament.

En el cas que un equip planti abans de l’autorització de l’àrbitre/a, serà amonestat, i se li restaran dos punts per cada amonestació a partir de la segona, del total de punts de l’equip. Després de plantar, un cop treta la plantilla, cap jugador/a pot tocar les bitlles. Si es toquen, s’ha de tornar a posar la plantilla.

Qualsevol informació que no s’especifiqui en aquestes bases es valorarà seguint el Reglament de Joc de la Federació catalana de Bitlles i Bowling, disponible a: 

http://www.fcbb.cat/regles/REGLAMENT%20DE%20JOC.pdf

7. Premis

L’organització atorgarà 3 premis. Cada premi constarà d’un diploma, marxandatge de Glop de Bosc i productes del comerç local de Palafolls cedits pels patrocinadors d’aquest torneig: Horta Soms, Carme fruita i verdura, Papereria Colors i Cruz Zamora Carnisseria-Xarcuteria. El primer premi rebrà també un menú feiner per a dues persones a Casa Estevenet

Si es presenta més d’un equip amb jugadors federats, l’organització es reserva el dret d’establir una categoria separada per a aquests equips i atorgar un sol premi per a aquesta categoria. En aquest cas, els altres dos premis es concediran als equips sense jugadors federats. 

– La junta de Glop de Bosc a 01/03/2024

I Torneig de Bitlles (2024) 
  • 1r premi: Blanes 
  • 2n premi: La Penya del Bistec 
  • 3r premi: Els Bitllots